Onze oplossingen

Met Smartfeedback krijgt u een helder en compleet inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw medewerkers. Maar u kunt Smartfeedback ook gebruiken voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld om inzicht in teams of uw organisatie te krijgen. 

standaard oplossingen

Om ervoor te zorgen dat u direct en gemakkelijk aan de slag kunt, kunt u kiezen uit een aantal standaard oplossingen. Bijvoorbeeld voor vakspecialisten, accountmanagers, managers en teams. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

aangepaste oplossingen

Wilt u gebruikmaken van de standaard oplossingen en deze aanpassen aan uw specifieke behoeften? Ook dat is mogelijk. Na een inventarisatie van uw eisen en wensen zorgen we ervoor dat u snel het inzicht krijgt dat u wilt. Benieuwd hoe we dit doen? Hieronder leest u er meer over.

maatwerk

Heeft u behoefte aan inzichten die volledig aansluiten bij uw specifieke situatie? Ook dat is dankzij de uitgebreide bibliotheek van kwaliteiten snel en eenvoudig mogelijk. Of wilt u liever gebruikmaken van uw eigen competenties? Of een combinatie van beide opties? Dankzij de flexibiliteit van Smartfeedback is dit snel en eenvoudig mogelijk. Hieronder leest u er meer over. 

Flexibiliteit is standaard

Om het u extra gemakkelijk te maken beschikt Smartfeedback over standaard oplossingen. Bijvoorbeeld voor consultants, accountmanagers, managers en teams. Maar ook uw specifieke behoeften kunnen snel en eenvoudig ingepast worden. Hoe dan ook: wij zorgen ervoor dat u het inzicht krijgt waar u behoefte aan heeft. Flexibiliteit is bij ons gewoon standaard.      

Tevreden man die zichzelf een knuffel geeft

De kwaliteiten van uw medewerkers zijn bepalend voor het succes van uw organisatie. 

Om te achterhalen waar uw medewerkers verder ontwikkeld kunnen worden, is het belangrijk om eerst te weten waar zij staan in hun ontwikkeling. Waar zijn ze goed in? Waar is ruimte voor verbetering?

Om deze inzichten goed, snel en eenvoudig te krijgen is Smartfeedback ontwikkeld. 

Bekijk deze video over Smartfeedback:

Voorbereiding

In het intakegesprek geeft u aan wat uw eisen en wensen zijn. Op basis van dit gesprek en informatie, zoals bijvoorbeeld het functieprofiel, stellen wij het ontwikkelassessment op. Hierin worden o.a. de volgende onderwerpen opgenomen: 

  • Welke specifieke competenties en vragen worden in het ontwikkelassessment opgenomen? 
  • Van welke soorten en hoeveel feedbackgevers (bijv. manager, collega’s, klanten) wordt feedback gevraagd? 
  • Wanneer vindt het ontwikkelassessment plaats? 
  • Hoe worden het ontwikkelassessment en de resultaten ervan naar de medewerkers gecommuniceerd? 
  • Voor wie zijn de individuele en groepsrapportages inzichtelijk? En hoe worden die gebruikt? 
  • Door wie en hoe worden de ontwikkelpunten bepaald? En hoe worden die ontwikkelpunten vervolgens geconcretiseerd?
Voorkant van de vragenlijst van de vakspecialist | consultant

beantwoorden van vragen

Nadat de uitnodiging voor het ontwikkelassessment verstuurd is beantwoorden de medewerkers hun eigen vragenlijst. En nodigen zij anderen uit om de vragenlijst over hun te beantwoorden. Dat gebeurt online en is dus tijd- en plaats onafhankelijk.

De medewerker ervaart eigenaarschap van de uiteindelijke resultaten. Dit wordt onder andere bereikt door de medewerker in staat te stellen om zelf personen te selecteren van wie hij feedback op prijs stelt.

De feedbackgevers zijn gemotiveerd om de vragenlijst te beantwoorden omdat zij alleen die vragen zien waar zij ook echt een antwoord op kunnen geven. Daarnaast kunnen ze een toelichting geven op de gegeven antwoorden.

Tijdens het uitvoeren van het ontwikkel assessment zorgen we ervoor dat u te allen tijde geïnformeerd wordt, grip houdt en -indien nodig- actie kunt ondernemen.

Man en vrouw die met elkaar praten in een kantooromgeving

rapportages

Als de medewerker en de feedbackgevers de vragen hebben ingevuld, stelt Smartfeedback een uitgebreide, persoonlijke rapportage samen. Omdat de informatie aantrekkelijk en grafisch gepresenteerd wordt, krijgt u snel een compleet beeld van de kwaliteiten van de medewerker. Smartfeedback geeft ook inzicht in de antwoorden per vraag, zodat u precies ziet hoe een medewerker een bepaalde kwaliteit kan versterken. Omdat hier ook de opmerkingen van de feedbackgevers zijn opgenomen, krijgt u een helder en verfijnd beeld van hoe anderen de medewerker ervaren. Dit is uitgesplitst naar het type feedbackgever, zoals bijvoorbeeld collega’s en klanten.

Een belangrijk onderdeel van de rapportage zijn de aanknopingspunten voor verdere analyse. Zo is bijvoorbeeld opgenomen hoe het zelfbeeld en het feedbackbeeld zich tot elkaar verhouden. Daarbij zijn ook de hoogste en laagste scores opgenomen, zodat snel duidelijk wordt waar de medewerker heel sterk is, en waar nog ruimte voor verbetering is. De persoonlijke rapportage biedt ook ondersteuning bij het bepalen van vervolgacties.

Hebben meerdere medewerkers hetzelfde ontwikkelassessment gedaan? Dan wordt heel eenvoudig een heldere groepsrapportage opgesteld. Zo krijgt u inzicht in de kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de groep. Dat is erg nuttig, bijvoorbeeld bij het opstellen van trainingsprogramma’s.  

Wilt u een voorbeeldrapport downloaden? Klik dan hier.

Waarom kiezen voor smartfeedback?

Zoals u mag verwachten is Smartfeedback heel gemakkelijk in het gebruik. En natuurlijk hebben we door onze jarenlange en gespecialiseerde ervaring veel expertise opgebouwd. Maar één van de belangrijkste redenen waarom klanten voor Smartfeedback kiezen is de mogelijkheid om de ontwikkelassessments snel en eenvoudig aan te passen aan de specifieke behoeften van de organisatie. Die flexibiliteit blijkt onder andere uit de volgende eigenschappen. Klik op een eigenschap voor meer informatie.   

De vragen die gesteld worden zijn eenvoudig aan te passen. Hierdoor sluit de gebruikte vragenlijst altijd goed aan bij de specifieke functie waar het om gaat. Zo maken wij weinig gebruik van algemene competenties, zoals bijvoorbeeld ‘Mondeling communicatie’. Liever achterhalen wij, bijvoorbeeld bij mensen in een commerciële of adviesfunctie, of zij in staat zijn de behoeften van de klant te achterhalen. Dat is specifieker, is dus meer herkenbaar en leidt tot betere inzichten. 

U kunt kiezen uit verschillende antwoordmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld verschillende soorten gesloten vragen en open vragen. Ook hierdoor sluiten de gestelde vragen goed aan bij uw wensen.

De feedbackgevers kunnen, indien gewenst, een nadere toelichting op hun antwoorden geven. 
Feedbackgevers krijgen hierdoor het gevoel dat zij waardevolle feedback geven. Kandidaten krijgen zo meer inzicht in de achterliggende redenen van de kwantitatieve scores.

Bij de totstandkoming van de rapportage kan de kandidaat zelf bepalen van hoeveel feedbackgevers hij/zij gebruik wil maken. Dat zorgt voor een heel compleet beeld, maar ook dat dat de kandidaat zich eigenaar voelt van de resultaten.  

U kunt zelf bepalen van wat voor soorten feedbackgevers u gebruik wilt maken. Denk hierbij aan collega´s, leidinggevenden, klanten, medewerkers etc. Zo zorgt u ervoor dat u inzicht vanuit verschillende invalshoeken krijgt.

Bij het uitvoeren van het online ontwikkel assessment kan de kandidaat van zoveel feedbackgevers gebruik maken als hij/zij wil.
Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld.

Bij traditionele 360 graden feeback instrumenten moet iedere feedbackgever alle vragen beantwoorden. Ook als zij niet of nauwelijks in staat zijn om alle vragen te beantwoorden. Smartfeedback zorgt ervoor dat de feedbackgevers alleen vragen hoeven te beantwoorden die zij echt kunnen beantwoorden. Hierdoor blijven feedbackgevers gemotiveerd om de vragen te beantwoorden en zo krijgt de kandidaat de waardevolle inzichten waar het uiteindelijk om te doen is.

U kunt de uitnodigingen aan de kandidaten personaliseren. Dit zorgt ervoor dat de kandidaten zich persoonlijk aangesproken voelen en extra gemotiveerd zijn om deel te nemen. U kunt de persoonlijke uitnodiging ook gebruiken om meer informatie of een instructie te geven. 

De kandidaten kunnen de uitnodiging aan hun feedbackgevers persoonlijk maken. Dit zorgt ervoor dat de feedbackgevers zich persoonlijk aangesproken voelen en extra gemotiveerd zijn om de gestelde vragen te beantwoorden. Uiteraard kunnen de kandidaten zo ook verdere instructies geven of meer informatie geven.

De feedbackgevers kunnen zelf bepalen of zij de toelichting op hun antwoorden anoniem in de rapportage willen laten opnemen. Dit zorgt ervoor dat de feedbackgevers zich comfortabel voelen om oprechte en echte feedback te geven.

De kandidaten en hun feedbackgevers kunnen zelf bepalen in welke taal zij willen werken. 
Zo werkt iedereen in de taal die zij het meest comfortabel vindt, worden nuances in taal gerespecteerd en ontstaat het benodigde inzicht zonder taalbelemmeringen. 

Soms kan het gebeuren dat u de einddatum van de rapportage wilt uitstellen. Bijvoorbeeld omdat een aantal feedbackgevers in verband met vakantie (nog) niet kan reageren. U kunt dat eenvoudig de einddatum aanpassen. Automatisch worden alle betrokkenen hiervan op de hoogte gebracht. 

Smartfeedback fav

Enkele van onze klanten: