De Manager | Leidinggevende

 162,50

excl. BTW

Managers zorgen ervoor dat anderen de gewenste resultaten kunnen behalen. Managers vervullen zo een belangrijke spilfunctie in organisaties. De resultaten van organisaties worden vooral bepaald door de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de managers. Waar zijn ze goed is? Waar en hoe kan het beter? Met behulp van het ontwikkelassessment voor de Manager | Leidinggevende wordt dit snel en gemakkelijk inzichtelijk gemaakt.

Het ontwikkelassessment is gebaseerd op best practices, toonaangevende publicaties en ontwikkeld in samenwerking met directieleden, ervaren managers, medewerkers, trainers in managementvaardigheden, klanten en coaches.

Het ontwikkelassessment bestaat uit verschillende deelgebieden, o.a.:

  • Persoonlijke eigenschappen (o.a. doorzettingsvermogen en empathisch vermogen);
  • Algemene kwaliteiten (o.a. time management en luisteren);
  • Specifieke kwaliteiten voor managers (o.a. leidinggeven, coachen en delegeren).

Nadat de uitnodiging voor het het ontwikkelassessment ontvangen is, beantwoordt de manager online een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook door anderen online beantwoord, zoals bijvoorbeeld medewerkers, klanten, de leidinggevende(n) en collega’s. Zo ontstaat een helder en volledig beeld over de eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de manager. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een persoonlijk rapport. Daarnaast kan een groepsrapportage opgesteld worden zodat per (management) team helder is waar de managers goed in zijn, en waar nog ruimte is voor verbetering.

Het ontwikkel assessment voor management is makkelijk aanpasbaar en sluit daarom altijd goed aan bij uw specifieke situaties en behoeften.

Wilt u meer weten? 

Neem dan contact met ons op.