Het Team

 520,00

excl. BTW

Het succes van een organisatie wordt vooral bepaald door de mate waarin de teams ook echt als teams samenwerken. Een succesvol team kenmerkt zich doordat zowel de ‘harde´ als de ‘zachte’ kant op orde is.

Tot de ´harde´ kant behoren zaken als:

 • Missie en doelstellingen;
 • Processen en procedures;
 • Vergaderingen en besluitvorming;
 • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden,
 • Deskundigheid.

De ‘zachte’ kant bestaat o.a. uit:

 • Onderling vertrouwen;
 • Betrokkenheid van de teamleden;
 • Elkaar aanspreken op/feedback geven;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gezamenlijk teambelang,
 • Houding en sfeer.

Verder wordt inzichtelijk gemaakt:

 • Waar is het team goed in?;
 • En waar en hoe kan het beter?

Met behulp van het ontwikkelasessment voor teams wordt dit snel en gemakkelijk helder.

Het ontwikkelassessment voor teams is gebaseerd op best practices, toonaaangevende publicaties en ontwikkeld in samenwerking met o.a. succesvolle teams, trainers en coaches op het gebied van teamontwikkeling en klanten.

In het ontwikkelassessment wordt zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant inzichtelijk gemaakt. Nadat de uitnodiging voor het ontwikkelassessment ontvangen is, beantwoorden de teamleden online een vragenlijst (maximaal 80 korte vragen). Hierbij is het mogelijk om ook anderen, die geen onderdeel van het team uitmaken, te vragen om online een vragenlijst over het team te beantwoorden. Denk hierbij aan opdrachtgevers, klanten, medewerkers en leidinggevende(n). Zo ontstaat een helder en volledig beeld, vanuit meerdere perspectieven, over de eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van het team. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een teamrapportage.

Wilt u meer weten? 

Neem dan contact met ons op.