Mijn kwaliteiten

 130,00

excl. BTW

De mate waarin iemand succesvol is, is vooral afhankelijk van zijn/haar kwaliteiten of persoonlijke effectiviteit. ‘Persoonlijk effectief’ betekent dat iemand, gegeven de functie die hij/zij uitoefent en de resultaten die van hem/haar verwacht worden, effectief gedrag vertoont. Persoonlijke effectiviteit gaat dus vooral over de uitkomsten en het effect dat iemand in het werk bereikt. Hoe effectief is iemand al? Waar en hoe kan het beter?

Met het ontwikkelassessment voor persoonlijke effectiviteit wordt dit snel en gemakkelijk inzichtelijk gemaakt.

Het ontwikkelassessment is gebaseerd op o.a. best practices, toonaangevende publicatie, trainers en coaches op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

Het ontwikkelassessment bestaat o.a. uit verschillende deelgebieden:

 • Persoonlijke eigenschappen (o.a. assertiviteit, doorzettingsvermogen en flexibiliteit),
 • Persoonlijke vaardigheden (o.a. communicatie, luisteren en timemanagement).

Nadat de uitnodiging voor het ontwikkelassessment ontvangen is, beantwoordt de medewerker online een vragenlijst (20 vragen). Deze vragenlijst wordt ook door anderen online beantwoord, zoals bijvoorbeeld de leidinggevende, opdrachtgevers of klanten en collega’s. Zo ontstaat een helder en volledig beeld over de persoonlijke eigenschappen, vaardigheden, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de medewerker. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een persoonlijk rapport. Daarnaast kan een groepsrapportage opgesteld worden zodat per team of afdeling helder is waar de medewerkers al goed in zijn, en waar nog ruimte is voor verbetering op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

Om welke kwaliteiten gaat het?

Naast inzicht in je sterke eigenschappen, mogelijke ontwikkelpunten en tips krijg je inzicht in o.a. de volgende kwaliteiten:

 • Assertiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Empathisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Gunfactor
 • Houding
 • Overtuigingskracht
 • Proactiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Veerkracht
 • Zelfvertrouwen
 • Contact maken
 • Luisteren
 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Timemanagement
 • Conflict oplossen

Wilt u meer weten? 

Neem dan contact met ons op.