Man die met laptop in een hangmat ligt

Snel en eenvoudig ontwikkelen met assessment-as-a-service

Heeft u het druk en wilt u daarom volledig ontzorgd worden bij de ontwikkeling van uw medewerkers? Dan is Assessment-as-a-Service interessant voor u. 

In het eerste gesprek, het intakegesprek, geeft u de eisen, wensen en behoeften van het ontwikkel assessment aan.

Op basis van dit gesprek, en informatie zoals bijvoorbeeld het functieprofiel, stellen wij het ontwikkelassessment op. Hierin worden o.a. de volgende zaken opgenomen: 

  • Welke specifieke competenties en vragen worden in het ontwikkel assessment opgenomen? 
  • Van welke typen en hoeveel feedbackgevers (bijv. manager, collega’s, klanten) wordt feedback gevraagd?
  • Wanneer vindt het ontwikkel assessment plaats?
  • Hoe communiceren we het ontwikkel assessment zelf en de resultaten ervan naar de medewerkers? 
  • Voor wie zijn de individuele en groepsrapportages inzichtelijk? En hoe worden die gebruikt? 
  • Door wie en hoe worden de ontwikkelpunten bepaald? En hoe worden die ontwikkelpunten vervolgens geconcretiseerd? 

Nadat het ontwikkel assessment met u afgestemd is, wordt het ontwikkel assessment uitgevoerd en monitoren wij zorgvuldig het verloop ervan. Uiteraard wordt u tussentijds regelmatig op de hoogte gebracht. 

Bij afloop van het ontwikkel assessment verzorgen wij de individuele-, en groepsrapportages en helpen we u bij het vaststellen en concretiseren van de ontwikkelpunten.

Indien gewenst verzorgen wij na verloop van tijd een vervolgmeting, zodat de voortgang van de ontwikkeling van de medewerkers helder inzichtelijk is.