Vrouw die net doet alsof ze via een scherm naar jou kijkt

Wat is de bijdrage van online ontwikkel assessments?

Succesvolle organisaties investeren continu in de ontwikkeling van de medewerkers. Tegelijkertijd kost die ontwikkeling ook tijd, geld en energie. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je de medewerkers ontwikkelt, en dus betere resultaten bereikt, maar dit in minder tijd en ook tegen lagere kosten doet? Vooral in het huidige economische klimaat is die vraag actueler dan ooit.

Het uitvoeren van ontwikkelassessments zorgt voor die balans. Zij zorgen ervoor dat voor iedere medewerker duidelijk wordt waar die al goed in is, en waar nog ruimte is voor verbetering. Met dat inzicht worden voor de medewerker vervolgens specifieke leeracties georganiseerd. Denk hierbij aan training, coaching, training on-the-job, het lopen van stage, het participeren in of oppakken van een project, e-learning etc.

De voordelen van deze werkwijze zijn: 

De medewerker is:

  • productiever omdat hij/zij alleen aandacht hoeft te geven aan het verbeteren van aandachtspunten of het versterken van al aanwezige kwaliteiten;
  • meer gemotiveerd om de leeractie te doen omdat deze specifiek voor hem/haar bedoeld is;

De financiële kosten verbonden aan de leeracties zijn lager omdat:

  • er alleen geïnvesteerd wordt in leeracties die nodig zijn en waar ook behoefte aan is;
  • de medewerker ook ‘gratis’ aanbevelingen krijgt van zijn/haar feedbackgevers. Bij het online ontwikkel assessment wordt namelijk 360 graden feedback toegepast;

De investering in tijd is minder omdat de medewerker alleen tijd hoeft vrij te maken voor de leeracties die ook echt nodig zijn, en

De zogenaamde opportunity cost van leeracties is lager omdat de tijd die de medewerker aan de leeractie besteedt minder is.